Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

8 sierpnia 2014

OGŁOSZENIE

OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRODUKCJI PIERWOTNEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Op. informuje, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwie dnia  25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. nr 136 poz. 914 ze z zm.) w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej można pobrać w siedzibie stacji lub na stronie internetowej www.pssestrzelce.pis.gov.pl.

- w zakładce: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Op./ Komórki organizacyjne/ Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku/ Formularze.         

We wniosku należy podać zakres i wielkość produkcji, rodzaj produktów pochodzenia roślinnego wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów będzie skutkowało  wymierzeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1 i art. 104 ust. ww. ustawy.

×

Wyszukaj w serwisie