×

19 września 2014

ZAGUBIONO TABLICĘ REJESTRACYJNĄ!

Zagubiono tablicę rejestracyjną o numerze OKL 73WR. Ewentualnego znalazcę prosimi o kontakt z sekretariatem UMiG, tel. 77/461 11 40 w. 22 lub sekretariat@kolonowskie.pl.

×

Wyszukaj w serwisie