×

25 września 2014

INFORMACJA

Usuwanie azbestu w Gminie Kolonowskie w 2014 r.

Burmistrz Kolonowskiego informuje, iż uzyskano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pn. : „Unieszkodliwienie  wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kolonowskie – V nabór”, umowa dotacji nr 76/2014/G-25/OZ-ZOA/D podpisana 18 lipca 2014 r.

Całkowita wartość zadania wyniosła 25 031,38 zł., z czego:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował 49,50% kosztów – 12 392,00 zł.,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansował 35% kosztów – 8 760,98 zł.,
  • Właściciele nieruchomości, z których usunięto azbest (15,50% kosztów) – 3 878,40 zł.

Powyższe zadanie objęło 29 posesji, z których usunięto 32,5 Mg wyrobów zawierających azbest, w większości płyt z pokryć dachowych falistych, cementowo azbestowych. Na miejscu wyroby azbestowe były demontowane, zabezpieczane i odbierane od właścicieli, a następnie odwożone do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych w Rawie Mazowieckiej.

Projekt usuwania azbestu dla Gminy Kolonowskie realizowała firma GO-BUD Michał Balcerzak , ul. Dubois 9/4, 46-100 Namysłów.

×

Wyszukaj w serwisie