×

12 listopada 2014

WYJAŚNIENIE

W związku z niepokojącym artykułem pt. „Największa podwyżka cen wody w historii” jaki ukazał się w tygodniku Strzelec Opolski 796 (45) z 10 listopada 2014 informujemy, iż odczuwalny wzrost ceny wody dla mieszkańców wyniesie 9 gr. za 1 m3 zużytej wody, czyli 2,25% więcej w stosunku do ceny jaką, płacili w 2014 roku. Po zastosowaniu dopłat (dla gospodarstw domowych w wysokości 1,70 zł za 1m³ + VAT oraz 1,44 zł za 1m³ + VAT dla pozostałych odbiorców) cena wody dla mieszkańców wyniesie w 2015 r. 4,10 zł (w 2014r. wynosiła 4.01 zł). Wzrost cen wody wynika z planowanej inwestycji polegającej na wymianie azbestowej i żeliwnej części sieci wodociągowej. Kwota 250 tyś. zł, przekazana spółce KGK w formie dopłat, to kwota odsetek i spłat kapitału pożyczki zaciągniętej na realizację ww. inwestycji.

 

×

Wyszukaj w serwisie