Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

20 listopada 2014

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się
25 listopada 2014r. o godz. 9 00
w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie
 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

1. Działka nr 1891 o powierzchni 0,3352 ha, obręb Kolonowskie- miasto, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 99 923.00  zł  (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 00/100).

Więcej informacji na stronie www.katowice.lasy.gov.pl/zawadzkie
w zakładce INFORMACJE - PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZADZENIA - WYSTĄPIENIA, KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 
oraz pod nr telefonu 77 404 96 55 wew. *333.

×

Wyszukaj w serwisie