Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

25 listopada 2014

ZAPROSZENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zamierza wdrożyć nowe narzędzia współpracy i wsparcia organizacji od 2015 r. Ma zostać stworzony system pożyczkowy dla organizacji, system finansowania wkładów własnych do projektów unijnych dla organizacji, ponadto UMWO dąży do tego, aby wzmocnić rolę doradczo-konsultacyjną NGO w zakresie konsultowania aktów normatywnych oraz aktów prawa miejscowego. 

W związku z tym Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów" zaprasza na spotkanie poświęcone omówieniu założeń współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. o godzinie 15.00 w siedzibie stowarzyszenia w Spóroku.
 
Spotkanie realizowane będzie w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 
Celem spotkań jest omówienie modelowych rozwiązań współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jst na szczeblu wojewódzkim – UMWO (które to zostały wypracowane w ramach Projektu); m. in.:
  1. Standard konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych.
  2. Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowania – np. udzielanie pożyczek dla NGO przez UMWO, finansowanie wkładu własnego organizacji w realizowanych projektach.
  3. Model tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych.
 
W trakcie spotkania zostanie ponadto omówiona Platforma Internetowa www.ngo.opolskie.pl.
Organizator zapewnia w trakcie spotkania poczęstunek.
Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe.
 
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 2 grudnia 2014 ponieważ do zorganizowania spotkania konieczna jest minimalna ilość 12 osób. Tel. 77 461 12 28, e-mail: krainadino@onet.eu.
×

Wyszukaj w serwisie