Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

31 grudnia 2014

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

Na podstawie art. 13  ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz Uchwały Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem  z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia  Programu współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, Burmistrz Kolonowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w 2015 roku,  w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Szczegóły w załącznikach: DOCXkonkurs ZARZĄDZENIE.docx DOCXkonkurs Załącznik.docx.

×

Wyszukaj w serwisie