×

19 stycznia 2015

OPRACOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”  rozpoczyna prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
W związku z tym prosimy  wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie się do prac w stałym zespole do opracowania  nowej LSR dla terenu Krainy Dinozaurów.

Praca w zespole będzie wiązała się z koniecznością  udziału w cyklicznych spotkaniach, na których będą opracowywane poszczególne elementy strategii. Planujemy w sumie około 5-6 spotkań, które będą odbywały się raz tygodniu w godzinach popołudniowych od lutego b.r.

Przygotowanie nowej strategii jest niezbędne do pozyskania środków na dalszy rozwój naszego obszaru, mamy więc nadzieję na współpracę z Państwem w tym zakresie, tak aby opracować dokument, który będzie odzwierciedlał nasze wspólne oczekiwania.

Zaangażowanie Państwa będzie miało decydujący wpływ na ostateczny kształt  dokumentu i pozwoli na optymalne wykorzystanie środków unijnych w przyszłości.

Zgłoszenia przyjmujemy do końca stycznia b.r.

×

Wyszukaj w serwisie