Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

2 lutego 2015

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW!

Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości.

Zgodnie z ustawą za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie ma więc znaczenia, czy teren, na którym usytuowany jest chodnik, należy do właściciela nieruchomości czy też nie.

Obowiązek ten dotyczy również  współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

×

Wyszukaj w serwisie