×

26 lutego 2015

WYBORY ZARZĄDU DZIELNICY FOSOWSKIE

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz statutu Dzielnicy Fosowskie Burmistrz Kolonowskiego zarządza przeprowadzenie wyborów Zarządu Dzielnicy Fosowskie na kadencję 2014-2018 r. Wybory, o których mowa w § 1, odbędą się w dniu 12 marca 2015 r. o godz. 17.00 w świetlicy przy Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3, ul. Jana Pawła II.

×

Wyszukaj w serwisie