×

24 kwietnia 2015

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na Międzysektorowe spotkanie informacyjne w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży dotyczące możliwości aplikowania o środki w ramach programu Erasmus Plus. Spotkanie odbędzie się w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji ul. Głogowska 27, 45 – 315 Opole w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Podczas spotkań zdobędziecie Państwo wiedzę zarówno ogólną na temat programu jak i szczegółową w zakresie sposobów aplikowania o środki w programie Erasmus Plus. Omawiane zagadnienia dotyczyć będą m.in.:

 • Ogólnych informacji o programie Erasmus Plus;
 • Strukturze i charakterystyce 3 sektorów Programu Erasmus Plus: „Młodzież”, „Edukacja Szkolna”, oraz „Kształcenie i szkolenia zawodowe”;
 • Jakie są cele i priorytety programu oraz na jakiego rodzaju działania można pozyskać środki;
 • Gdzie szukać partnerów;
 • Jak zarejestrować się i uzyskać nr PIC;
 • Jak wygląda wniosek oraz budżet Programu,

Podczas spotkań umożliwimy również możliwość konsultacji swojego pomysłu na projekt w ramach Programu. Będzie można również spotkać się i wymienić doświadczenia z osobami i instytucjami, które już realizują projekty w ramach programu Erasmus +. W spotkaniu mogą wziąć udział: Młodzież i osoby z nią pracujące oraz działające na jej rzecz (nie ma limitu wieku): instruktorzy, pedagodzy, wychowawcy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic, w tym m.in.:

 • szkoły,
 • młodzież,
 • osoby zajmujące się młodzieżą,
 • organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się młodzieżą i edukacją pozaformalną.

A także przededstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniami zawodowymi, w tym m.in.:

 • Szkoły ponadgimnazjalne zawodowe i techniczne,
 • Centra Kształcenia Praktycznego
 • Organizacje związane z kształceniem zawodowym,
 • Organizacje pozarządowe

oraz pracownicy placówek oświatowych, nauczyciele, dyrekcja i przedstawiciele organów prowadzących szkół wszystkich szczebli prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe. 

Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku czy udziałem w projektach współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+.

Sektor Młodzież, Edukacja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Rejestracja na spotkania odbywa się drogą elektroniczną poprzez przesłanie zgłoszenia na adres . Zgłoszenie na spotkanie oznacza zobowiązanie do obecności w całym spotkaniu. Prosimy o przemyślane zgłoszenia ze względu na fakt, iż dysponujemy ograniczoną listą miejsc.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie organizatora spotkania informacyjnego: www.rcre.opolskie.pl  w zakładce Erasmus Plus.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 kwietnia 2015 r.

Szczegóły i karta zgoszeniowa - w załącznikach: DOCXFormularz zgłoszeniowy - 30042015.docx DOCXProgram spotkania - 30042015.docx PDFZaproszenie na spotkanie informacyjne ETM.pdf PDFogólne_info_ETM.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie