Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

29 kwietnia 2015

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 528/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. ogłosił osiemnastą edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2015". W tegorocznym konkursie uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach:

A. „Najpiękniejsza wieś",

B. „Najlepszy projekt odnowy wsi".

Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego. W roku bieżącym konkurs został wzbogacony o elementy dotyczące dbałości o środowisko i zasoby przyrodnicze przez społeczność lokalną.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: PDF02_regulamin_konkursu_pwo4.pdf DOC02_formularz_zgloszeniowy6 (1).doc DOC02_oswiadczenie_o_udostep3.doc

 

×

Wyszukaj w serwisie