Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

20 maja 2015

ZAPROSZENIE

Samorząd Województwa Opolskiego w ramach realizacji inicjatywy  „Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020” organizuje 4  spotkania informacyjno-szkoleniowe.

Celem spotkań będzie popularyzacja wiedzy o obowiązujących przepisach prawa, prezentacja dobrych praktyk, a przede wszystkim zachęcenie  do podejmowania działalności na obszarach wiejskich na terenie danego powiatu.

Tematyka spotkań skierowana jest do rolników prowadzących sprzedaż bezpośrednią, dostawy bezpośrednie, działalność marginalną, lokalną i ograniczoną oraz producentów produktów rolno-spożywczych działających na rynku lokalnym. Na spotkaniu  zaprezentowane zostaną nowe możliwości wspierania obszarów wiejskich ze środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się : 

  • 20.05.2015 w godz.11:00-14:00 Sala widowiskowa w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, adres: ul. Dworcowa 23
  • 21.05. 2015 w godz. 11:00-14:00  Sala w Starostwie Powiatowym w Namysłowie,  I piętro pok. nr 124, adres: Plac Wolności 12 A
  • 27.05.2015 w godz. 10:00-13:00 Sala Powiatowa w Starostwie Prudnickim, adres: ul. Kościuszki 76
  • 29.05.2015 w godz.11:00-14:00 Sala Powiatowa w Starostwie Brzeskim, adres: ul. Robotnicza 20

Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką na spotkanie.

Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

×

Wyszukaj w serwisie