Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

27 maja 2015

INFORMACJA

Dnia 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników orzekających w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich. W związku z tym rozpoczął się nabór kandydatów na tę funkcję.

Kandydatów na ławników zgłaszać mogą radzie miejskiej: prezes sądu, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy. Termin zgłaszania kandydatów mija z końcem czerwca.

Karty zgłoszeń można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem pok. Nr 16 lub pobrać ze strony www.bip.kolonowskie.pl, zakładka: Załatwianie spraw/referat organizacyjny.

×

Wyszukaj w serwisie