×

30 czerwca 2015

UWAGA  MIESZKAŃCY!

W związku z ciągłymi  incydentami wysypywania gruzu i różnego rodzaju śmieci komunalnych na działki prywatne za torami ul. Długiej w Kolonowskiem, przy rzece Brzyniczka i do samej rzeki, gdzie z tytułu własności za nieporządek oraz dopuszczenie do dewastacji działek rolnych i wysypywanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ścigani są ich właściciele, zwracamy się do wszystkich osób, które dopuszczają się tego czynu jak również osób, które widzą i nie reagują na owe incydenty o zwracanie uwagi ludziom zanieczyszczającym środowisko. Dlaczego z powodu nieuczciwych ludzi mają cierpieć osoby niewinne, które z tytułu własności muszą płacić za sprzątanie czyiś brudów ze swoich działek.

Gmina Kolonowskie ma dobrze rozwiązany system odbioru wszystkich odpadów komunalnych a nadal zdarzają się incydenty wyrzucania śmieci w lasach, przy drogach, do rzek oraz na działkach rolnych. Nie róbmy tego, a już na pewno nie róbmy tego innym ludziom bo chyba nie było by nam miło, gdyby nas takie coś spotkało.

Bądźmy wszyscy odpowiedzialni za środowisko wokół nas, gdyż jego stan świadczy o stanie naszej świadomości ekologicznej i kulturze.

×

Wyszukaj w serwisie