×

30 lipca 2015

INFORMACJA Z WFOŚIG W OPOLU

Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. zatwierdziła zmianę do „Regulaminu Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Jednocześnie ponownie informujemy, że Zarząd Funduszu na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2015 r. zatwierdził zmianę wniosku o dotację w zakresie „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Aktualny „Regulamin Programu dofinansowania …” wraz z załącznikami oraz aktualny „Wzór wniosku o dotację ” umieszczone są na stronie internetowej Funduszu w zakładce: Portal Beneficjenta/Prosument Opolski.

Ponadto nadmieniamy, że zgodnie z zapisami § 11 ust. 6 Regulaminu Programu wnioski o dotację złożone na niewłaściwym formularzu podlegają odrzuceniu bez wzywania ich do uzupełnienia.

×

Wyszukaj w serwisie