Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

11 września 2015

PRAWO POMOCY W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu przesyła wzory urzędowych fomularzy wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobom fizycznym oraz osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Szczegóły w załącznikach: PDFWIS-Og-071-1-15.pdf PDFPPPR.pdf
PDFPPF.pdf

×

Wyszukaj w serwisie