Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

19 października 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY

W załączeniu Program Współpracy Gminy Kolonowskie z organizachai pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016: PDFSKMBT_42115101611380.pdf

×

Wyszukaj w serwisie