Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

23 października 2015

ODBIÓR POPIOŁU I ODPADÓW ZIELONYCH W LISTOPADZIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Związek Międzygminny „Czysty Region” w okresie przejściowym, tzn. od 01 listopada do 30 listopada będzie prowadzić zarówno zbiórkę popiołu jak i odpadów zielonych. Odpady te prosimy wystawiać zgodnie z harmonogramem odbioru popiołu, w pojemniku brązowym. Natomiast jeżeli posiadają Państwo jednocześnie odpady zielone i popiół to popiół należy umieścić w pojemniku brązowym, a odpady zielone w workach.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to, że odpady zbierane selektywnie nie wolno mieszać ze sobą (tj. popiół nie może być w jednym pojemniku z odpadami zielonymi).

×

Wyszukaj w serwisie