Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

17 listopada 2015

KONSULTACJE SPOŁECZNE ON-LINE

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne on-line, na temat obywatelstwa Unii Europejskiej.

Komisja chce zebrać opinie obywateli oraz doświadczenia w sprawach dotyczących obywatelstwa UE oraz wspólnych wartości unijnych, w kontekście działań mających na celu ochronę i wzmocnienie praw obywatelskich UE oraz uczynienia życia obywateli UE łatwiejszym podczas wykonywania tych praw. Komisja chce uzyskać lepszy wgląd w doświadczenia obywateli UE w sytuacjach transgranicznych i zebrać pomysły obywateli UE na temat tego, co można zrobić, aby uprościć korzystanie z ich praw. Ponadto Komisja chce uzyskać poglądy obywateli UE na temat wspólnych wartości UE, takich jak niedyskryminacja, włączenie oraz szacunek dla różnorodności, a także w jaki sposób te wartości mogą być dalej promowane.

Badanie można wypełnić on-line we wszystkich językach urzędowych do 7 grudnia 2015 r. poprzez stronę https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship

×

Wyszukaj w serwisie