×

14 czerwca 2016

OGŁOSZENIE

W gminie Kolonowskie, w miejscowości Staniszcze Wielkie przy Placu Targowym nr 4 znajduje się przeznaczony do sprzedaży budynek mieszkalny wraz zabudowaniami gospodarczymi, posadowiony na działce gruntu o po-wierzchni  1145 m2.

Telefon do kontaktu : 0049 2232567609

Email :

×

Wyszukaj w serwisie