Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

14 stycznia 2016

INFORMACJA

Informujemy, że od 01.01.2016 r. obowiązuje nowy Regulamin wraz z Załącznikami „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” zwany „Prosumentem Opolskim” oraz nowy wzór „Wniosku o udzielenie dotacji”. Nowe dokumenty umieszczono na stronie internetowej Funduszu w Zakładce: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/prosument-opolski

×

Wyszukaj w serwisie