×

22 stycznia 2016

INFORMACJA

W załączeniu pismo Pana Marszałka Andrzeja Buły wraz z załącznikami, dotyczące realizowanych przez Samorząd Województwa trzech projektów w ramach RPO WO 2014-2020, oś priorytetowa V „Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego”: PDFPismo Pana Marszałka Andrzeja Buły.pdf DOCXProjekt WAŻKA.docx DOCXProjekt TRZMIEL.docx DOCXProjekt BIO.docx.

 

×

Wyszukaj w serwisie