Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

27 stycznia 2016

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Kolonowskiem informuje o możliwości uzyskania  pomocy  żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria  określone w ustawie o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego  uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

951 zł dla osoby samotnie gospodarującej
771zł  dla osoby w rodzinie

Osoby kwalifikujące się  prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 77 461 10 75
z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Żywność będzie wydawana w dniach 29.01.2016r. w godzinach od 9.00 do 14.00

oraz  01.02.2016r. w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 17.00 w siedzibie
OSP Kolonowskie.

Prosimy o zaopatrzenie się w duże i mocne torby lub środki transportu (paczka żywnościowa dla jednej osoby waży kilkanaście kilogramów).

×

Wyszukaj w serwisie