×

28 stycznia 2016

OFICJALNE OTWARCIE

27 stycznia miało miejsce oficjalne przekazanie po remoncie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Staniszczach Wielkich. Przeprowadzone jesienią prace obejmowały termomodernizację obiektu, w ramach której założono izolację ścian i dachu budynku, wymieniono okna oraz przebudowano zaplecze sanitarne. W budynku została zainstalowana pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a  ramach robót dodatkowych został przeprowadzony remont świetlicy. Zadanie było realizowane dzięki pożyczce otrzymanej z WFOŚiGW w Opolu. Na wyposażenie świetlicy zostały przeznaczone środki z funduszu sołeckiego. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie ok 300 tys. zł. 

×

Wyszukaj w serwisie