Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

2 lutego 2016

CERTYFIKAT SKUTECZNEGO UŻYTKOWNIKA CAF

Po pozytywnej weryfikacji Raportu Jakości Zastosowania CAF możemy poinformować, iż Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie otrzymał Certyfikat Skutecznego Użytkownika CAF.  W 2015 r. Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem wziął udział w bezpłatnym projekcie PO KL 5.2.2 pn. „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej. Celem projektu było wdrożenie w urzędzie Wspólnej Metody Oceny CAF 2013. Metoda ta jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością i skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzeniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Certyfikat Skutecznego Użytkownika CAF.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie