×

7 marca 2016

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH 
PRZEZ GMINĘ KOLONOWSKIE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ:
Dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie od 7 do 14 marca br. w przedszkolu/oddziale, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

2. WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI
O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2016/2017 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat, zamieszkałe na obszarze Gminy Kolonowskie.
Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić wniosek o przyjęcie, który wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć do dyrektora wybranego publicznego przedszkola / oddziału w terminie od 15 do 31 marca br.  
Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli (do każdego odrębnie). 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami:

- Publiczne Przedszkole w Kolonowskiem:
http://bip.ppnr1.kolonowskie.pl/31/59/rekrutacja-do-przedszkola-publicznego-nr-1-w-kolonowskiem-na-rok-szkolny-201617.html

- Publiczne Przedszkole w Staniszczach Wielkich:
http://bip.ppsw.kolonowskie.pl/21/64/rekrutacja-do-przedszkola-na-rok-szk-20162017.html

- Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3: 
http://bip.pspsw.kolonowskie.pl/31/63/rekrutacja-do-oddzialu-przedszkolnego-na-rok-szkolny-20162017.html

- Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Małe-Spórok: 
http://bip.pspsm.kolonowskie.pl/23/61/rekrutacja-do-oddzialu-przedszkolnego-na-rok-szkolny-20162017.html

×

Wyszukaj w serwisie