Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

7 marca 2016

POSEŁ W GMINIE

W piątek 4 marca dyżur poselski na terenie gminy Kolonowskie pełnił poseł Ryszard Galla.

Ze spotkania skorzystały także władze gminy, które zawnioskowały o podjęcie inicjatywy w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w zakresie proponowanym w projekcie złożonym na ręce Marszałka Sejmu RP 18 lipca 2013r. 

Proponowane w projekcie zmiany miały dać władzom samorządowym instrumenty prawne, które w istotny sposób wpłyną na poprawę estetyki naszych miejscowości. Tematem rozmów był również wymagający zmiany sposób postępowania z nieruchomościami o nieuregulowanych sprawach własnościowych.

×

Wyszukaj w serwisie