×

11 lipca 2016

WYNIKI ANKIETY

W związku z realizacją przyjętego planu doskonalenia w ramach Wspólnej Metody Oceny CAF 2013, w okresie 01.03. – 30.04. w formie ankiety elektronicznej dostępnej na stronie www.kolonowskie.pl, przeprowadzona została ankieta mająca na celu poznanie bieżących oczekiwań mieszkańców gminy Kolonowskie, jak również oceniająca dotychczasowe działania lokalnego samorządu. 

Mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swojej opinii oraz

  1. Obsługa petenta w urzędzie
  2. Jakość spraw załatwianych w urzędzie
  3. Jakość usług komunalnych
  4. Stan dróg
  5. Oferta spędzania wolnego czasu
  6. Jakość edukacji
  7. Stan bazy edukacyjnej
  8. Ocena Gminy Kolonowskie jako miejsca życia
  9. Źródeł czerpania informacje nt. gminy

W sumie za pośrednictwem strony www zostało wypełnionych 327 ankiet. Cześć z nich zawierała również sugestie co w poszczególnych dziedzinach wymagało by zmiany.

Ogólnie prace samorządu zostały ocenione dobrze. Z ankiet wynika, iż najwięcej uwag mieszkańcy mają do stanu dróg, co też nie jest niespodzianka. Dlatego w tym roku wykonano szereg prac mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie. Kolejne działania planowane są również na nadchodzące lata. Innym obszarem, który analizując wyniki ankiet wymaga poprawy, jest oferta spędzania wolnego czasu. Również w tym zakresie przeprowadzone zostaną działania mające na celu jego poprawę. Nim to jednak nastąpi będziemy chcieli poznać oczekiwania mieszkańców w tym zakresie.

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiet. Jednocześnie przypominamy, że do końca sierpnia można składać w urzędzie wypełnioną papierową formę ankiety stanowiącą dodatek do biuletynu „Colonnowska”.

Wykresy dot. wyników ankiet - w załączniku: PDFWyniki ankiety.pdf 

×

Wyszukaj w serwisie