×

31 października 2016

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Dinozaurów" zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe z zakresu warunków aplikowania o środki na działania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, wypełniania biznesplanów, zasad oceniania, interpretacji kryterów oceny wniosków i wyboru projektów, dokumentów aplikacyjnych z poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Więcej szczegółów zainteresowani znajdą w załącznikach.     DOCZaproszenie na spotkania informacyjno.doc   DOCformularz-zgloszeniowy-na-szkolenie.doc

×

Wyszukaj w serwisie