×

25 listopada 2016

SPROSTOWANIE

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że datowana na dzień 17 listopada 2016 roku, informacja nt możliwości oddawania popiołu w pojemniku brązowym uległa dezaktualizacji. Składowanie popiołu może odbywać się w pojemniku na odpady zmieszane (czarny). W przypadku osób, które mają nadmiar mogą zwrócić się z wnioskiem o zwiększenie pojemnika na odpady zmieszane. Zapytania prosimy kierować do Związku Międzygminnego "Czysty Region" Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca 77/446 11 93.

×

Wyszukaj w serwisie