×

23 grudnia 2016

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

W załączeniu Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Kolonowskie: 

×

Wyszukaj w serwisie