×

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE

W załączeniu informacje dot. projektu: „Moja przyszłość – moja firma”, realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą w Opolu w partnerstwie z Euro Support W. Rurynkiewicz Sp. J. w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020: 

PDF7.3 Ulotka.pdf (707,68KB).

×

Wyszukaj w serwisie