×

WYNIKI ANKIETY

WYNIKI ANKIETY

Zgodnie z przyjętym Planem doskonalenia w ramach Wspólnej Metody Oceny CAF 2013 jednym z zadań przyjętych do realizacji było przeprowadzenie dokładnych badań bieżących oczekiwań mieszkańców Gminy Kolonowskie.

Realizacja tego zadania odbywała się przy pomocy ankiety.  Ankieta przeprowadzona została:

- za pośrednictwem strony  www.kolonowskie.pl, w okresie 01.03. – 30.04.

- za pośrednictwem biuletynu Colonnowska w okresie 01.05. – 31.08.

- wśród petentów Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie w okresie 01.09. – 30.11.

W ramach ankiety mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii w następujących obszarach:

Obsługa petenta w urzędzie

Jakość spraw załatwianych w urzędzie

Jakość usług komunalnych

Stan dróg

Oferta spędzania wolnego czasu

Jakość edukacji

Stan bazy edukacyjnej

Ocena Gminy Kolonowskie jako miejsca życia

Źródła czerpania informacje nt. gminy

Ogólnie prace samorządu zostały ocenione dobrze. Z ankiet wynika, iż najwięcej uwag mieszkańcy mają do stanu dróg. Dlatego w tym roku wykonano szereg prac mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie. Innym obszarem, który analizując wyniki ankiet wymaga poprawy, jest oferta spędzania wolnego czasu. Tu jednak w celu poprawy będziemy chcieli poznać oczekiwania mieszkańców w tym zakresie.

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiet. Państwa sugestie pozwolą na lepsze dobieranie priorytetów działania na kolejne lata.

PDFPodsumowanie ankiety.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie