×

INFORMACJA DOT. USUWANIA AZBESTU

INFORMACJA DOT. USUWANIA AZBESTU

Gmina Kolonowskie planuje ponownie w roku bieżącym przystąpić do konkursu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - VIII nabór. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest to około 15% kosztów usuwania azbestu / jeśli uzyskamy niską cenę usuwania azbestu po wyborze firmy / oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Pozostałe około 85 % kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w terminie do 28 lutego 2017r.

Z osobami,  które złożą deklaracje zostaną zawarte odpowiednie porozumienia.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 6 i 9, tel. 77/4611140 w. 24 lub 48.

Wniosek do pobrania:DOCXWniosek lub w tut. Urzędzie.

×

Wyszukaj w serwisie