×

NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO

NAJLEPSZY PRODUKT POWIATU STRZELECKIEGO

Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłosił konkurs pn. „Najlepszy produkt Powiatu Strzeleckiego 2016”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas tegorocznej Gali Lauri 2017. Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie produktów i usług wytworzonych przez producentów Powiatu Strzeleckiego. Uczestnikami konkursu mogą zostać podmioty gospodarcze, których produkty/usługi zostały zgłoszone w I etapie konkursu tj. same dokonały zgłoszenia bądź zostały zgłoszone przez gminy Powiatu Strzeleckiego, instytucje zrzeszające rolników, przedsiębiorców lub producentów rolnych. Podmioty gospodarcze muszą mieć siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, a zgłaszany produkt (usługa) musi być wytwarzany (świadczona) przez dany podmiot w roku 2016.
W bieżącej edycji konkursu nie mogą wziąć udziału zwycięzcy edycji konkursu NPP z roku 2014. Uczestnicy będą konkurować w następujących kategoriach:

  1. przetwórstwo rolno-spożywcze,
  2. działalność produkcyjna,
  3. działalność usługowa,
  4. usługi gastronomiczno-hotelarskie.

Zgłoszenie produktu i firmy odbywa się poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganą dokumentacją. Niniejszy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.powiatstrzelecki.pl

Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego!

×

Wyszukaj w serwisie