Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Wyróżnieni rolnicy

6 lutego w Olszowej odbyło się podsumowanie działalności upowszechnieniowo – doradczej prowadzonej przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Spotkanie to było miedzy innymi okazją do uhonorowania wyróżniających się rolników. Z terenu gminy Kolonowskie wśród wyróżnionych znaleźli się Państwo Barbara i Joachim Koj ze Spóroka i Pan Damian Blaut ze Staniszcz Małych. Ponadto specjalne wyróżnienie powędrowało do koła Związku Śląskich Kobiet Wiejskich w Spóroku.

×

Wyszukaj w serwisie