×

Głosujmy na naszą perłę!

basia.jpeg Barbara Koprek jest matką dwóch chłopców w wieku szkolnym (11 i 15 lat). Od chwili rozpoczęcia edukacji swoich dzieci mocno związała się ze szkołami: PSP nr 1 oraz Publicznym Gimnazjum w Kolonowskiem. Od kilku lat jest przewodniczącą rady rodziców. Mocno angażuje się w życie szkół i całej gminy Kolonowskie. Jest „matką” wszystkich uczniów. Gromadzi fundusze, poszukując sponsorów imprez, wycieczek szkolnych, festynów. Była zaangażowana we wszystkie zbiórki publiczne, prowadzone na rzecz chorych dzieci i młodzieży z terenu gminy – pozyskiwała fanty, zapraszała sławne osoby, organizowała atrakcje. Włącza się w akcje kulturalne (dożynki, festyny, pchle targi, jarmarki) i akcje wakacyjne dla dzieci. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Jej aktywność i zaangażowanie wzbudzają podziw, a wielkie serce, oddanie i poświęcenie mogą być wzorem do naśladowania.

Jak głosować SMS-em? Wystarczy wysłać wiadomość na numer 72601 (koszt 2,46 zł z VAT) o treści so.perla3po przerwie podając swoje imię nazwisko i miejscowość. Na SMS-y czekamy do 9 marca 2017 roku do godz. 15:00 (o ważności głosu decyduje data jego wpływu do redakcji). Można także wysłać dowolną liczbę SMS-ów. Głosować mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

×

Wyszukaj w serwisie