×

Aktualności

 • Gminny program rewitalizacji Gminy Kolonowskie

  Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Kolonowskie

 • Usuwanie azbestu w Gminie Kolonowskie 2021

  Burmistrz Kolonowskiego informuje, że uzyskano dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Kolonowskie w roku 2021”, umowa Nr 430/2021/G-25/OZ-ZOA/D z dnia 21 września 2021 roku.

  Całkowita wartość zadania wyniosła 8.811,00 zł, z czego:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (dofinansował do 35 % kosztów) – 2.158,69
  2. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dofinansował do 50 % kosztów) – 3.083,85
  3. Właściciele nieruchomości, z których usunięto azbest (35,23 % kosztów) – 3.568,46

  Powyższe zadanie objęło 18 posesji, z których usunięto 16,120 Mg wyrobów zawierających azbest, w większości płyt z pokryć dachowych, falistych, cementowo azbestowych. Na miejscu wyroby azbestowe były zabezpieczane, odbierane i transportowane na odpowiednie składowiska odpadów azbestowych lub demontowane, zabezpieczane i odbierane od właścicieli, a następnie odwożone do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych firmy FCC Eko Radomsko Sp. z o.o. ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko zlokalizowanego w m. Młynisko Wieś, gmina Biała, powiat wieluński, woj. łódzkie.

  Zadanie usuwania azbestu dla gminy Kolonowskie realizowała firma REVOL Sp. z o.o. sp.k. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź

 • Działki pod farmy fotowoltaiczne

  Przedsiębiorstwo Sun Hunter Sp. z o.o. jest zainteresowane dzierżawą działek pod farmy fotowoltaiczne. Szczegóły na plakacie.

 • Konferencja "Moc Leadera"

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w dniu 29 października 2021r. godz. 16.00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu - Plac Wolności 24, 46-380 Dobrodzień w Konferencji pn. „Moc Leadera”.

 • Nazwa nowej ulicy

  Już wkrótce na mapie Kolonowskiego pojawi się nowa ulica. Jeśli chcesz mieć wpływ na to, jaką nazwę będzie nosić, wypełnij ankietę: https://bit.ly/3iWZtyj

 • Nowe dowody już w listopadzie!

  Nowe dowody osobiste będą lepiej zabezpieczone – to za sprawą odcisków palców zamieszczonych w warstwie elektronicznej dokumentów, a także uwidocznionemu podpisowi posiadacza. Nowy wzór dokumentu tożsamości zostanie wprowadzony 7 listopada. Warto jednak pamiętać, że dotychczasowych, ważnych dowodów nie trzeba będzie wymieniać.

  Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej. Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej pojawi się odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.

  Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać na stronie www.gov.pl

×

Wyszukaj w serwisie