×

Aktualności

 • Raport o stanie gminy za 2022 rok

  W Biuletynie Informacji Publicznej został opublikowany Raport o stanie Gminy Kolonowskie za 2022 rok. Obowiązek sporządzania takiego raportu nakłada na samorząd ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Opracowanie raportu wiąże się z przeprowadzeniem debaty na jego temat. Ma ona charakter publiczny i odbywa się na sesji rady, na której podejmowana jest uchwała Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Podczas debaty mogą również zabrać mieszkańcy, którzy zgłosili wcześniej chęć udziału w debacie. Procedura zgłaszania udziału w debacie znajduje się tutaj.

 • Puchar Stoczka 2023

  W imieniu organizatorów zapraszamy 24.06.2023 r. na biegi przełajowe o Puchar Stoczka pod patronatem Burmistrza Kolonowskiego.

 • Opolska Mobilność

  Rozpoczęło się badanie ankietowe dotyczące mobilności mieszkańców województwa opolskiego. Celem badania jest poznanie codziennych nawyków związanych z poruszaniem się po regionie i poza jego granicami. Badanie dotyczy m.in. wykorzystywanych środków transportu, ich oceny oraz lokalizacji i dostępności celów podróży - w tym transportem publicznym. Dzięki uzyskanym informacjom możliwe będzie skuteczniejsze i bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców kształtowanie polityki transportowej. Zachęcamy mieszkańców województwa opolskiego w wieku co najmniej 15 lat do wypełnienia anonimowej internetowej ankiety znajdującej się pod adresem https://www.opolskamobilnosc.pl. Twój głos ma znaczenie!

 • Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

  Burmistrz Kolonowskiego zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVII/308/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz  zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

 • Przypomnienie o dokonaniu opłaty II raty

  Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż do 31 maja 2023 r. należy uiścić II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń w bieżącym roku. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu w Kolonowskiem lub przelewem na rachunek bankowy:

  Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002 z dopiskiem "II rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych".

 • Szkolenia dla przedsiębiorców, lekarzy i rolników

  W załączeniu pismo Pana Andrzeja Buły Marszałka Województwa Opolskiego, skierowane do przedsiębiorców, lekarzy i rolników województwa opolskiego, zapraszające na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami. Szkolenia dotyczą sprawozdawczości oraz ewidencji odpadów w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

  Planowana jest realizacja 7 szkoleń:

  • 19 maja – Opole, szkolenie dla przedsiębiorców
  • 26 maja – Brzeg, szkolenie dla przedsiębiorców
  • 2 czerwca – Kędzierzyn-Koźle, szkolenie dla przedsiębiorców
  • 5 czerwca – Kluczbork, szkolenie dla przedsiębiorców
  • 15 czerwca – Prudnik, szkolenie dla przedsiębiorców
  • 19 czerwca – Opole, szkolenie dla rolników
  • 19 czerwca – Opole, szkolenie dla lekarz
×

Wyszukaj w serwisie