×

Bank Żywności

W związku ze wzrostem kryterium dochodowego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem informuje o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej, która udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 Ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

  • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1028 zł dla osoby w rodzinie)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolonowskiem ul. Ks. Czerwionki 39, tel. 77 4611075.

×

Wyszukaj w serwisie