Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Młodzi na rynku pracy

plakat_mlodzi_aktwni_nowy.jpeg

Fundacja Aktywizacja - Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu oferuje opłacenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego kończącego się egzaminem zewnętrznym oraz zorganizowanie płatnych staży dla osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. Projekt kierowany jest do osób młodych zamieszkujących na terenie woj. opolskiego, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, ani studenci studiów stacjonarnych. Możliwy jest udział studentów studiów zaocznych o ile nie pracują i spełniają kryteria młodzieży NEET.

Szczegóły w załącznikach: JPEGulotka_tyl_nowa.jpeg JPEGulotka_przod_nowa.jpeg PDFProjekt 'Młodzi aktywni na rynku pracy'.pdf

×

Wyszukaj w serwisie