×

Rolnictwo

Na terenie Gminy Kolonowskie panują trudne warunki do prowadzenia działalności rolniczej. Powodem tego jest niska jakość bonitacyjna gleb.

Struktura użytkowania tych gruntów przedstawia się w następujący sposób:

  • grunty orne to 985 ha
  • sady to 2 ha
  • łąki to 552 ha
  • pastwiska to 47 ha

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego w 2010 r. spisu rolnego na terenie gminy Kolonowskie istnieje 708 gospodarstw rolnych, z czego 288 prowadzi działalność rolniczą. Większość z nich stanowią gospodarstwa o wielkości do 15 ha.

×

Wyszukaj w serwisie