×

Wolfsgraben

Gmina leżąca w Dolnej Austrii niedaleko Wiednia. Kontakty z gminą Wolfsgraben zainicjował pochodzący z Kolonowskiego, a mieszkający obecnie w Wolfsgraben Josef Fox. Gmina ta liczy ok. 2000 mieszkańców. Współpraca z gmina odbywa się na płaszczyźnie wymiany uczniowskiej.

Elementem łączącym obydwie gminy jest również członkostwo w Sojuszu Klimatycznym.

Oficjalna umowa o współpracy partnerskiej z gminą Wolfsgraben została podpisana 20.05.2006. tego samego dnia Gmina Kolonowskie została jako pierwsza gmina w Polsce członkiem Sojuszu Klimatycznego.

www.gemeinde-wolfsgraben.at

×

Wyszukaj w serwisie