×

Kajakiem i rowerem

Duży potencjał turystyczny gminy stanowi rzeka Mała Panew wraz ze swoimi dopływami. Płynąca prawie w całości w swym naturalnym korycie i tworząca liczne zakola i starorzecza, daje możliwość organizacji spływów kajakowych.

 
Mała Panew, jedna z najbardziej malowniczych rzek województwa opolskiego, jest jedną z największych atrakcji turystycznych nie tylko gminy Kolonowskie, lecz także całego regionu. Rzeka ta, coraz częściej nazywana opolską Amazonką, jako jedna z niewielu w Polsce zachowała swój właściwie nienaruszony, naturalny charakter. Ponad sto meandrów, piaszczyste łachy po obu brzegach, starorzecza oraz przepiękne krajobrazy to prawdziwy raj dla miłośników kajaków. Doświadczeni kajakarze twierdzą, że Mała Panew posiada pewne cechy rzeki górskiej, co jest prawdziwym ewenementem na terenach takich jak Równina Opolska. Wymarzonym sposobem na zapoznanie się z walorami Małej Panwi jest spływ kajakiem jedną z czterech tras:

Krupski Młyn – Zawadzkie: trasa trudna, wiele przeszkód. Wymaga dobrej sprawności fizycznej. Czas trwania ok. 5-6 godzin (16 km).
B. Zawadzkie – Kolonowskie: trasa bardzo malownicza. W całości przebiega przez tereny leśne. Dostarcza wielu wrażeń. Czas trwania ok. 4,5 – 5 godzin (12 km).
C. Kolonowskie – Ozimek: trasa łatwa i przyjemna, ale z wieloma progami, wymagającymi przenoszenia kajaków. Rzeka częściowo regulowana. Czas trwania ok. 3,5 – 4 godziny (15 km).
D. Ozimek – Turawa: trasa łatwa, ale wymagająca wysiłku – spodziewać się można wiatru, powodującego fale. Czas trwania 3 – 6 godzin (w zależności od siły wiatru) (12 km).

Dobrze rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, lokalnych i dalekobieżnych, to kolejny atut gminy, podobnie jak liczne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe („Pod Dębami”, „Kocia Góra”) i pomniki przyrody (aleja dębów szypułkowych i czerwonych). Kolonowskie wspólnie z samorządami Zawadzkiego, Jemielnicy, Dobrodzienia, Ozimka, Turawy i Chrząstowic zawarło porozumienie komunalne, którego celem było stworzenie i utrzymanie systemu rowerowych ścieżek turystycznych w dolinie rzeki Mała Panew.

 
Główną oś stanowią w tym układzie trasy dalekobieżne nr 18 (czerwona) i 19 (żółta). Trasa nr 18 prowadzi z Tarnowskich Gór przez Toszek, Jemielnicę, Staniszcze Wielkie, Ozimek i Turawę do Opola, natomiast trasa nr 19 biegnie z Tarnowskich Gór do Jelcza-Miłoszyce przez Krupski Młyn, Kolonowskie, Turawę i Pokój. Przez naszą gminę przebiegają jeszcze dwie inne trasy tranzytowe. – Trasa nr 27 (żółta) Opole – Daniec – Kolonowskie – Lubliniec – Częstochowa i trasa nr 52 (czarna) Krapkowice – Kamień Śląski – Staniszcze Małe – Olesno – Praszka – Wieluń.

Na wzrost atrakcyjności turystycznej gminy wpływ ma także rozwijająca się stosunkowo dynamicznie baza noclegowa i gastronomiczna.

Ogromne możliwości rozwojowe w dziedzinie turystyki dało odkrycie szczątków gadów i płazów sprzed 230 milionów lat – w tym kilku gatunków dinozaurów – na pograniczu wsi Krasiejów (gmina Ozimek) i Staniszcze Małe (Kolonowskie). To największe tego rodzaju odkrycie w Europie przyciąga coraz większą uwagę naukowców i mediów, a co za tym idzie – stwarza podstawy do rozwoju przemysłu turystycznego.

×

Wyszukaj w serwisie