Co musisz wiedzieć o koronawirusie

×

Usługi komunalne i Zimowe utrzymanie dróg

Wykaz ulic do remontów cząstkowych 2019/2020

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych 2020

W gospodarstwach domowych w których wytwarzany jest popiół mieszkańcy zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego zgłoszenia i dostarczenia go do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem (pokój nr 6).

Od 1 października obowiązkowa selektywna zbiórka popiołu przeprowadzana będzie w szarym metalowym lub plastikowym pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości. Pojemnik musi być dostosowany do Polskiej Normy PN EN 840 1:2013 05. 

komunikat_popiol_2019.jpeg

Najnowsze wyniki badań wody:

Komunikaty w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Wyniki badań wody w 2019 roku:

 

Kanalizacja Gminy Kolonowskie KGK Sp. z o.o.
Związek Międzygminny "Czysty Region"

Zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kolonowskie na okres trzech lat.
Wyniki badania wody za II kwartał 2018
Wyniki badania wody za I kwartał 2019

×

Wyszukaj w serwisie