×

Usługi komunalne i Zimowe utrzymanie dróg

Postępowanie z odpadami EPS

baner-gospodarka-odpadami3.jpeg

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie czystyregion.pl w zakładce Harmonogram.
https://www.czystyregion.pl/harmonogramy/znajdz-swoj-harmonogram.html

W gospodarstwach domowych w których wytwarzany jest popiół mieszkańcy zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego zgłoszenia i dostarczenia go do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem (pokój nr 6).

Od 1 października obowiązkowa selektywna zbiórka popiołu przeprowadzana będzie w szarym metalowym lub plastikowym pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości. Pojemnik musi być dostosowany do Polskiej Normy PN EN 840 1:2013 05. 

komunikat_popiol_2019.jpeg

Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: 

Komunikaty w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

Najnowsze wyniki badań wody:

Wyniki badań wody w 2021 roku:

Wyniki badań wody w 2020 roku:

Wyniki badań wody w 2019 roku:

 

Kanalizacja Gminy Kolonowskie KGK Sp. z o.o.
Związek Międzygminny "Czysty Region"

Zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kolonowskie na okres trzech lat.
Wyniki badania wody za II kwartał 2018
Wyniki badania wody za I kwartał 2019

×

Wyszukaj w serwisie