×

Huragan

Występowanie huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej, szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym.

 

Przed wystąpieniem huraganu (silnych wiatrów)

Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.

Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).

Naucz dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.

 

Podczas huraganu

Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia regionalnego (Radio .... .... MHz lub .... MHz) - albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.

Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):

zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,

upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku.

zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,

usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,

uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane przez wiatr),

zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,

sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,

przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,

nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.

wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu - ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.

schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.

znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie.

nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami itp.

Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:

wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe,

opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną, oraz główny zawór wody i gazu. Wygaś ogień w piecach, oraz zabezpiecz dom,

zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,

zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż, oraz ciepłą odzież.

 

Po huraganie

Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.

Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.

Ostrożnie wkraczaj do swego domu.

Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu.

O wszystkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj:

służby dyżurne Straży Pożarnej, Policji,

pogotowie energetyczne, gazowe, inne.

×

Wyszukaj w serwisie