×

Remonty cząstkowe dróg gminnych

W związku z przeprowadzonym wiosennym przeglądem dróg, zostało przygotowane zestawienie graficzne ubytków w drogach gminnych. Jeżeli jakiś ubytek nie został ujęty w zestawieniu prosimy o jego zgłoszenie pod nr tel 77 461 11 40 lub e-mailem: umig@kolonowskie.pl.

PDFRemonty cząstkowe wiosna 2017.pdf

Ze względu na planowane w tym roku modernizacje i przebudowy w zestawieniu nie zostały ujęte: ul Polna w Kolonowskiem, ul. Długa w Staniszczach Wielkich i ul Strażacka i Szkolna Staniszczach Małych.

×

Wyszukaj w serwisie