Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Konsultacje katalogu włączeń od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta i gminy Kolonowskie

W związku z planowanym rozszerzeniem katalogu włączeń od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta i gminy Kolonowskie przedstawiamy do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Kolonowskiego w sprawie rozszerzenia katalogu włączeń od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta i gminy Kolonowskiego.

 Uwagi należy kierować: nr tel. 77 461 11 40 w. 30 e-mail

×

Wyszukaj w serwisie