Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu rozszerzył zakres realizowanego Programu PONE o możliwość finansowania:

  • najemców lokali komunalnych,
  • zadań w budynkach wielorodzinnych, których właścicielami są osoby fizyczne,
  • przedsiębiorców należących do sektora MŚP, którzy mogą w ramach Programu ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej w tym:
  • wymianę kotłów węglowych,
  • termomodernizację obiektów wykorzystywanych na cele działalności  gospodarczej,
  • zakup i montaż urządzeń wykorzystujących OZE, przy założeniu, że kwota pożyczki dla przedsiębiorcy nie przekroczy 50 000 zł, a zasady umarzania pożyczek będą zgodne z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Opolu”.
×

Wyszukaj w serwisie