Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Projekt programu współpracy

W załączeniu projekt Programu Współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018:PDFProgram współpracy.pdf

×

Wyszukaj w serwisie